Hylkeridecenter.dk
top logo top logoCertificeret af Dansk rideforbund


HUS REGLER

HYLKERIDECENTER & HYOR
Vi har følgende 3 regelsæt på Hylke Ridecenter og i Hylke og Omegns Rideforening, som vi beder alle, der færdes på området, respektere: 1. Husregler, 2. Staldregler og 3. Rideregler.


1. Husreglerne:

- Ingen parkering i gården

- Parkér hensigtsmæssigt på p-pladsen, undgå at holde foran åbning til folde

- Al trafik i langsomt tempo på hele ridecentrets område

- Alle hunde skal føres i snor på ridecenteret

- Ingen rygning indendørs (særskilte rygeregler)

- Brug de opstillede skodkummer / askebægre

- Brug de opstillede skraldespande

- Ryd op og vask op i rytterstuen (tøm opvaskemaskinen)

- Sluk lyset hvis man er den sidste der går, både i ridehaller og rytterstue

- Behandle de andre brugere på ridecentret med omtanke og respekt2. Staldreglerne

- Der skal være ro i staldene – ingen råben eller løben

- Ingen fremmede heste i staldene

- Ingen heste på staldgangen uden opsyn

- Ryd op og fej efter dig selv og din hest – både før og efter ridning (fjern hestepærer)

- Ingen fodring med ridecenterets foder

- Ingen grimer, trækketove, strigler eller striglekasser, der flyder midt på gulvet

- Hestene skal altid trækkes i træktov

- Ingen må fastgøre sig til hesten ved at vikle træktov om kropsdele

- En person kan kun føre en hest ad gangen til og fra folden, og skal have mindst ryttermærke 3 eller viden

svarende hertil.

- Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.

- Hvis du har langt hår, skal det sættes op ved omgang med heste

- Alle børn under 130 cm i højde skal bære ridehjelm i staldene

- For at opholde sig i stalden alene, skal man have mindst ryttermærke 1 eller viden svarende hertil.

- Musik i staldene må ikke genere andre eller hestene

- Ingen glasflasker eller anden service i staldene

- Ingen rygning i staldene


OPFØR DIG ALTID ORDENTLIG OVERFOR HESTENE3. Ridereglerne

- Al ridning på og fra Hylke Ridecenter kræver brug af godkendt ridehjelm

- Alle der springer på Hylke Ridecenter skal bære godkendt springvest

- Alle skal samle deres hestepærer op i begge haller – med det samme

- For at deltage i ”fri ridning” skal rytteren have ryttermærke 2 eller færdigheder svarende dertil

- Benyt altid sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj (f.eks ikke kondisko og sko med snørebånd) under ridning og

håndtering af hesten

- Ryd op efter dig selv efter ridning

- Du må ikke springe alene, og du skal have kendskab til afstande på forhindringer

- Der rides venstre mod venstre på banerne

- Af- og opsidning forgår i midten af banerne

- Afskridtning forgår inden for hovslaget og ikke ved siden af hinanden.

- Ved longering forespørges de andre ryttere i hallen/på banen, om det kan lade sig gøre uden gene for dem

- Der skal tages hensyn til den/de rytter(e), der modtager undervisning

- Ingen løse heste i hallerne (med mindre det aftales med ridecentret)

- Løsspringning kun i den lille hal i den afsatte tid på halplanen

- Tilskuere må ikke opholde sig på ridebanen mens der rides

- Færdselsloven overholdes og alle er forpligtiget til at vise hensyn til andre trafikanter.

- Følg Rideforbundets anbefalinger når du rider i trafikken.


ALTID BEHANDLE HESTEN ORDENTLIG UDEN ANVENDELSE AF MAGT OG VOLD!Design og Kode af © Pr-Udvalget - Hylke og Omegns Rideforening pr@hyor.dk