Index
Side 4/14Nyhedsbrev - Januar 2019

Første måned i det nye år er er ved at være gået, og jeg håber I alle har fået startet året godt op!

Det er nu fire måneder siden, at Jonas blev syg, og vi er efterhånden ved at have fundet en form for hverdag, hvor rammen om den samlede familie har været præget af flere forskellige hospitalsophold. På mandag bliver Jonas udskrevet fra Hammel neurocenter og skal fortsætte sin videre genoptræning på Tagdækkervej, som ligeledes er et specialiseret rehabiliteringstilbud – dog mindre hospitalspræget. Det ser vi meget frem til! Her vil han have sin egen lille lejlighed, og træningsformen samt intensiteten af denne vil i højere grad blive tilpasset Jonas’ behov og ønsker. Som udgangspunkt er han blevet visiteret til to måneders ophold, med mulighed for forlængelse i op til tre måneder.

Jonas gør fortsat fremskridt, men fremskridtene er små i øjeblikket! Vi håber og tror dog på, at han kan komme meget længere end hvor han er nu. Det er uvist, hvor længe han skal være i genoptræningsforløb, men vi ved, at det bliver et markant længere forløb end vi havde regnet med. Det kan vare fra måneder og til år – det kan kun tiden vise, så vi må være tålmodige.

Det er langsomt blevet tydeligt for os, hvor omfattende selv små skader i hjernen kan være, men hvorom alting er, så hæfter vi os ved, at han ikke har fået skader i de områder af hjernen, som gør ham menneskelig. De kognitive funktioner i hjernen kæmper han med, men han er stadig det dejlige, varme og omsorgsfulde menneske som han var før han fik et hjertestop. Og når alt kommer til alt, så er det jo uden sammenligning, de vigtigste områder han har bevaret! De er dog svært målbare i rehabiliteringsøjemed, men vi oplever fra uge til uge, at han bygger mere på, og det er dejligt at være vidne til.

Stævneudvalget

Vi fik afholdt årets første stævne, som blev en god start på stævnesæsonen. Stævnet blev afholdt i smukt vejr med sol og klar frost. Alle ryttere var glade og der kom mange positive tilbagemeldinger samt efterspørgsler på kommende stævner. Marianne vil på stævneudvalgets vegne sige tak for hjælpen til alle de frivillige der var med til at gøre det til en skøn dag med en vellykket stævne.

STU

Ole, som har været herude i de sidste otte år, har valgt at søge nye udfordringer og vil fra februar ikke længere arbejde hernede i dagtimerne. Han vil dog fortsat være tilknyttet botræningsdelen til vores STU elever.

Karl Jørgen er startet op i midten af januar, og vil sammen med Ane og jeg varetage undervisningen af vores STU elever. Han er allerede kommet godt i gang, og er sammen med nogle af eleverne ved at istandsætte det nye saddelrum i skurvognen – det bliver godt!

Der er kommet et bordfodbold ind i rytterstuen, og jeg vil for en god ordens skyld nævne, at det primært er anskaffet i pædagogisk øjemed. Alle er dog velkomne til at bruge det, men jeg vil gerne opfordre til, at man viser hensyn til rytterstuens øvrige brugere – samt orienterer sig om reglerne for brug på den ophængte seddel. Hvis det giver anledning til unødige problemer, vil det blive afskærmet så det kun bruges i det pædagogiske arbejde med vores STU elever.

Sikkerhed i staldene

I forrige nyhedsbrev varslede jeg, at der ville komme nye tiltag i forbindelse med, hvordan man færdes i staldene. Vi har fyldte elevhold, hvilket er dejligt! Det betyder dog også, at der er er kommet endnu flere ’små’ brugere af vores faciliteter. Derfor er det ved at være tid til en gentagelse af sikkerhedsreglerne når man færdes i staldene. Vi er i gang med at indrette indgangspartiet således, at sikkerhedsreglerne vil fremgå af ophængte sedler. Herunder vil der blive hængt et målebånd op, samt låne-ridehjelme. Det vil fremgå af målebåndet, hvornår man skal bære ridehjelm i stalden.

I løbet af den kommende måned, vil vi gøre indgangen under trappen til den primære indgang. Det vil betyde at indgangen ved gavlen skal genetableres som branddør.

Vindfanget ved indgangen vil fremover også være der, hvor infotavler med personaleoplysninger og vigtig information vil blive hængt op.

Selvom det vil kræve tilvænning for nogle, håber jeg, at alle vil bakke op omkring det 😊

Den kommende måned

Vi kan se frem til vores fastelavnsstævne den 23. og 24. februar, som altid er lidt ekstra hyggeligt, med glade udklædte ryttere – og ikke mindst heste og ponyer! Arrangementet stækker sig over hele weekenden og traditionen tro vil der være kåring af bedst udklædte!

Vores fastelavns-sløjfestævne, ligger den første weekend i marts, og er i år fordelt henover hele weekenden. Der vil være tøndeslagning for både elevryttere samt deres søskende. Så glæd jer til en hyggelig weekend for hele familien!

Tak for måneden der er gået

De bedste hilsner fra Lærke og familien

Side 4/14