Index
Side 5/14Indkaldelse til Genrealforsamling

Indkaldelse til Genrealforsamling

HYOR afholder tirsdag den 9. april klokken 19.00 ordinær generalforsamling i rytterstuen med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. Her vil være mulighed for at opstille til bestyrelses- og suppleantposter.

Eventuelle forslag til dagsordenen skal iflg. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 20. marts 2019. Forslag sendes til: formand@hyor.dk

Bestyrelsen vil på mødet fremlægge forslag om teknisk tilpasning af klubbens vedtægter, herunder ændring af § 4 omkring klubbens medlemsskaber således at vedtægterne passer bedre til vores praksis og kan indeholde et passivt medlemskab.

Du kan læse disse forslag til ændringer i pdf filen her under. Ændringerne er markeret med rødt

Forslået Vedtægter

I forbindelse med generalforsamlingen uddeles pokaler og rosetter til klassevindere, klubmestre og championatlistevindere. Husk at få indgraveret navn og aflevere din vandrepokal fra sidste år. Kom forbi til en hyggelig aften og støt op om din rideklub og om årets vindere.

Klubben sørger for lidt godt til ganen.

Generalforsamling i Støtteforeningen

Støtteforeningen afholder generalforsamling samme dag klokken 18.30 – også i rytterstuen.

Husk generalforsamling
Hylke og Omegns Rideforening
tirsdag den 9. april 2019

Støt op om din klub – mød op til generalforsamlingen.

Side 5/14