home
top logo top logoSpecial Ridning

På Hylke Ridecenter tilbyder vi forskellige former for specialridning. Der er 19 hold med ridefysioterapi om ugen og 6 hold med særlig tilrettelagt rideundervisning.

Kontakt oplysninger Ridefysioterapi

Jette Stenholt (Mandag,Tirsdag)
Tlf: 61 36 70 40
Hyldemosensfysioterapi@hotmail.com

Mette Bay Nielsen (Torsdag,Fredag)
Tlf: 25 37 10 08
Mette.bay.nielsen@gmail.com

Målgruppe - hvem kan få ridefysioterapi?

Alle, som er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi.

Diagnoserne kan inddeles i 5 hovedgrupper:

Herudover kan blinde og svagtseende, autister og personer med Down’s Syndrom få tilskud fra sygesikringen. Forskellige andre kriterier skal være opfyldt, men ved henvendelse til egen læge eller til ridefysioterapeuten kan du få meget mere at vide.

Eksempler på mål med fysioterapi, hvor hestens bevægelser og ridning er midlet:


Sidegevinster:

Hvordan afvikles ridefysioterapi

Ridefysioterapi foregår på hold med op til 5 personer med en ridefysioterapeut og en handicaprideinstruktør . Ridecenteret stiller egnede heste samt kvalificerede hjælpere til rådighed i behandlinger og råder over handicapvenlige faciliteter, personlift, specialudstyr til hest og rytter mm. Ridefysioterapi afvikles såvel indendørs i en ridehal, samt i naturen i nærheden af ride-centeret.Særlig tilrettelagt Ridning

Kontakt Oplysninger vedr. Særlig Tilrettelagt Ridning

Marianne Jakobsen (Onsdag)
Tlf: 28 89 25 77
mail@hylkeridecenter.dk

Særlig tilrettelagt ridning

Særlig tilrettelagt ridning på Hylke Ridecenter tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte rytters særlige behov. Dette giver mulighed for meget individuelle forløb, hvor rytteren f. eks. kan være med til at hente hesten fra folden, strigle hesten, ride hesten, sadle af, sætte hesten på fold, eller bare enkelte af disse aktiviteter.

Følgende grupper modtager/har deltaget i særlig tilrettelagt ridning:

Ved spørgsmål til særlig tilrettelagt ridning kontakt Marianne Jakobsen Tlf: 28 89 25 77 Design og Kode af © Hylke og Omegns Rideforening pr@hyor.dk